افتتاح پروژه های برق در سفر وزیر محترم نیرو به استان مازندران

گزارش تصویری