اجرای طرح مدیریت استعداد در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1398/11/12 - 08:01
توسط: علی فلاح

دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با همکاری کلینیک مدیریت شرکت توانیر نسبت به اجرای طرح مدیریت استعداد در این شرکت اقدام نموده است در این طرح کلیه کارشناسان این شرکت حضور خواهند داشت در مرحله اول این طرح 80 نفر از کارشناسان شرکت مشارکت داشتند و در مرحله دوم این طرح که در بهار سال 1399 انجام خواهد شد مابقی کارشناسان مشارکت خواهند داشت.

بازدید: 247