برگزاری دوره آموزشی استفاده از دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت در برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1398/11/06 - 07:58
توسط: علی فلاح

دوره آموزشی استفاده از دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت به مدت 6 ساعت در محل سالن اجتماعات ساختمان طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان برگزار شد. در این دوره آموزشی 55 نفر از مجریان، مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع قراردادهای این شرکت حضور داشتند.

بازدید: 207