/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / اطلاعیه ثبت نام متقاضیان در سامانه امریه سربازی وزارت نیرو

اطلاعیه ثبت نام متقاضیان در سامانه امریه سربازی وزارت نیرو

اخبار و رویدادها
1398/11/05 - 09:21
اطلاعیه ثبت نام متقاضیان در سامانه امریه سربازی وزارت نیرو

ثبت نام متقاضیان در سامانه امریه سربازی وزارت نیرو تا تاریخ 98/11/30 به آدرس amriyeh.moe.gov.ir جهت اعزام در تاریخ 98/12/01 می باشد.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

بازدید: 299