ساخت بزرگترین ترانسفورماتور یکپارچه ایران به سفارش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1398/11/05 - 09:19
چاپ
ساخت بزرگترین ترانسفورماتور یکپارچه ایران به سفارش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

این ترانسفورماتور به سفارش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با قدرت 385 مگاولت آمپر و با ردیف ولتاژ 420 کیلو ولت توسط شرکت ایران ترانسفو زنجان تولید گردیده است.
این ترانس غول پیکر با ابعاد 5 متر عرض، 9مترطول و ارتفاع 4.78 متر همچنین وزن 375تن هم اکنون آماده حمل جهت نصب در  پست 400 کیلو ولت ناریوران می باشد.

بازدید: 379