انتصاب

اخبار و رویدادها
1398/10/22 - 09:09
انتصاب

از سوی مهندس حسین افضلی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و در راستای اهداف و ماموریتهای پایگاه مقاومت بسیج، محمدرضا تصادقی با حفظ جایگاه و وظایف محوله در پایگاه مقاومت بسیج شهید عباسپور، مسئولیت امور فرهنگی و دبیری شورای امور فرهنگی این شرکت را نیزعهده دار شد.

بازدید: 438