نشست یادگیری از تجارب موفق در پیاده سازی الزامات HSE در قرارداده در شرکت  برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1398/10/22 - 08:09
توسط: علی فلاح

نشست آموزشی یادگیری از تجارب موفق در پیاده سازی الزامات  HSE در قراردادها، با ارائه جناب دکتر مجید گلزاده معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای هرمزگان در محل سالن اجتماعات شماره2 شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان برگزار شد.

مدعوین این رویداد آموزشی مجریان، مدیران و کارشناسان معاونت های طرح و توسعه و معاونت بهره برداری و اعضاء کمیته IMS شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان بودند.

بازدید: 190