/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / اخبار و رویدادها / ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار شد

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار شد

اخبار و رویدادها
1398/10/17 - 10:26
ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار شد

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007، وHSE  توسط 13 تیم ممیزی داخلی در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار گردید.

بازدید: 259