/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / افتتاح پست 63 کیلو ولت شهید دارایی قائمشهر

افتتاح پست 63 کیلو ولت شهید دارایی قائمشهر

گزارش تصویری