ورود همكاران و مشاورين :: نام كاربري: رمز عبور:
‌شركت‌ها/فروشگاه‌هاي محترم :
جهت حضور در استعلام‌ها ابتدا باید مشخصات شرکت خود را یکبار در سامانه ثبت نمائید. جهت ثبت مشخصات شرکت بر روی گزینه « ثبت شرکت » کلیک نمائید.
ورود به مناقصه محدود

كد دسترسي:
دريافت اسناد قرارداد

كد دسترسي:
ورود شرکت‌ها/فروشگاه‌ها
كد اقتصادي:
شماره ثبت/پروانه كسب:

ليست آگهي هاي عمومي

ر وضعيت نوع آگهي شماره موضوع برگزار كننده دسترسي مهلت دريافت اسناد مهلت ارسال پيشنهادات
1 خارج از زمان دريافت اسناد مناقصه 96/1-4 عمليات ساختماني احداث پست 20/63 كيلو ولت GIS بابل 5 برق منطقه‌اي عمومي 10 خرداد 96 الي 18 خرداد 96 29 خرداد 96