ویژه همکاران و مشاوران :: نام كاربري: رمز عبور:
جهت دریافت و یا ارسال اسناد فراخوان ابتدا باید مشخصات شرکت خود را یکبار در سامانه ثبت نمائید. جهت ثبت مشخصات شرکت خود بر روی گزینه ثبت شرکت کلیک نمائید.
ورود شرکت ها
كد اقتصادي : رمز عبور:

ر وضعيت نوع فراخوان شماره فراخوان موضوع فراخوان سقف معاملات مهلت دريافت اسناد مهلت ارسال پيشنهادات برگزار كننده
از ريال