رسیدگی به شکایات

خدمات و تعرفه ها

 

نحوه ی اقدامات معموله در راستای رسیدگی به شکایات مردم:

1- مراجعه حضوری و غیر حضوری اشخاص حقیقی و حقوقی در استان های مازندران و گلستان به این شرکت واقع در مازندران ، ساری ، میدان امام ( ره ) ، صندوق پستی 188 – تلفن : 16-33360612-011 و نمابر 33360803-011 . و همچنین تکمیل فرم پیوست.
2- تکمیل فرم شکایات توسط دبیرخانه.
3- بررسی و جمع آوری مدارک و ارجاع به ریاست کمیته جهت دستور تشکیل جلسه و یا اقدام لازم.
4- پیگیری و ارائه و ارسال پاسخ به متقاضی.

 

ورود به سایت بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 

بروز رسانی: 1396/03/28 - 14:12