امور دیسپاچینگ

امور دیسپاچینگ

اهداف و شرح وظائف امور

  • پایش ، نظارت ، کنترل و حفظ پایداری و بهره برداری بهینه از شبکه انتقال و فوق توزیع
  • برنامه ریزی قطعی های درخواستی جهت تعمیر ، سرویس ، نگهداری و توسعة شبکه انتقال و فوق توزیع
  • هماهنگی و نظارت بر تعمیر ، سرویس ، نگهداری و توسعة سیستمهای مخابراتی ( بی سیم _ PLC _ تلفن و مراکز تلفن _ مایکروویو _ فیبرنوری... ) و تله متری (Scada)


 تلفن تماس: 33353347-011
 فاکس: 33353348-011
داخلی : 3557- 3555


راهبر سایت: طاهره براری - محمد دهقان

بروز رسانی: 1396/02/19 - 09:50
بازدید: 646