ویژه همکاران و مشاوران :: نام كاربري: رمز عبور:
جهت دریافت و یا ارسال اسناد فراخوان ابتدا باید مشخصات شرکت خود را یکبار در سامانه ثبت نمائید. جهت ثبت مشخصات شرکت خود بر روی گزینه ثبت شرکت کلیک نمائید.
ورود شرکت ها
كد اقتصادي : رمز عبور:

ر وضعيت نوع فراخوان شماره فراخوان موضوع فراخوان سقف معاملات مهلت دريافت اسناد مهلت ارسال پيشنهادات برگزار كننده
از ريال
1 خارج از زمان دريافت اسناد پيمانكاري 95/7-3 شناسايي پيمانكاران ذيصلاح براي عمليات سرويس ،تعميرو نگهداري تجهيزات وتاسيسات شبكه انتقال ، فوق توزيع ومخابرات در سال 1396 180,000,000,000 10 بهمن 95 الي 16 بهمن 95 25 اسفند 95 برق منطقه‌اي