اقدامات برجسته شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در دولت یازدهم (تدبیر و امید)

اخبار و رویدادها
1396/03/23 - 14:51
توسط: علی فلاح

دریافت تندیس زرین از پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها در سال 92

دریافت تندیس زرین از جشنواره نظام پیشنهادها ی وزارت نیرو در سال 92

احراز رتبه برتر بهره برداری شبکه برق کشور در ارزیابی شرکت توانیر در سال 92

کسب عنوان رتبه دوم در ارزیابی عملکرد وزارت نیرودرسال92

تقدیر مدیر عامل مدیریت شبکه برق ایران بدلیل "کنترل حوادث شبکه انتقال" در شش ماه اول سال 92

احراز عنوان مدیر حامی برتر نظام پیشنهاد های کشور توسط مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در سال 92

کسب عنوان رتبه سطح اول در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در سال 93

کسب رتبه برتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل استان مازندران در ارزیابی سال93

کسب رتبه برتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو در ارزیابی سال93

تقدیر استاندار مازندران در امر ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز در سال 93

کسب رتبه برتر در سطح صنعت آب وبرق در ارزیابی عملکرد در شاخص توسعه و بهره وری سال93

دریافت تقدیر نامه از مدیر عامل توانیر برای کسب بالاترین میزان سرانه پیشنهادها در میان شرکتهای برق منطقه ای سال93

احراز رتبه عالی حراست در ارزیابی وزارت نیرو در سال 93

کسب رتبه سوم ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در سال94

کسب رتبه برتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو در ارزیابی سال94

کسب رتبه برتر مدیریت بحران وپدافند غیرعامل مازندران در ارزیابی سال94

دریافت تندیس زرین از ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها درسال94

کسب رتبه برتر از جشنواره شهید رجایی استان مازندران در سال 94

کسب رتبه دوم در ارزیابیGIS صنعت برق در سال94

شرکت برتر در فعالیت‌های آماری سال94


اقدامات برجسته شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در سال 1395

1ـ اخذ تندیس و نشان ملی جشنواره مولفه های اجتماعی موثر برسلامت جامعه در نخستین مجمع ملی سلامت از وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

2- کسب رتبه برتر شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان در بین دستگاه های اجرایی مازندران درجشنواره شهید رجایی ودریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران

3ـ تقدیر نامه ازاستاندار مازندران در ارزیابی حوزه پدافند غیر عامل دربین دستگاههای اجرایی مازندران

4 ـ تقدیرنامه از طرف معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی درخصوص پشتیبانی در امر آموزش و تعالی منابع انسانی

5 ـ تقدیرمدیر عامل شرکت توانیر از مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان درخصوص کاهش پیک بار

6ـ تقدیر نامه از مدیر عامل شرکت توانیر درخصوص کسب رتبه برتر در ارزیابی جشنواره شهید رجایی مازندران

7ـ تقدیرنامه از معاون حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو و نایب رئیس شورای مرکزی ورزش در زمینه تحقق اهداف ورزش صنعت آب و برق

8 - کسب رتبه برتر شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در ارزیابی پنج ساله شرکت مدیریت شبکه برق ایران در زمینه ارتقای شاخصهای سیستم حفاظت برق کشور

9- دریافت تندیس زرین از هفتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

10- اخذ تقدیرنامه از استاندار مازندران در خصوص امر ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز

11 - کسب رتبه برتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در ارزیابی وزارت نیرو

12- کسب رتبه برتر درارزیابی سالانه جایگاههای الکترونیکی صنعت آب وبرق

13- کسب رتبه برتر حقوقی دربین دفاترحقوقی شرکتهای برق منطقه ای در دومین ممیزی صنعت برق کشور

بازدید: 358