تقدیر مدیر عامل شرکت توانیر از مدیر عامل و کارکنان برق منطقه ای مازندران

اخبار و رویدادها
1396/02/30 - 13:51
توسط: مدیر سیستم

مهندس آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر از مهندس حسین افضلی مدیر عامل وکارکنان برق منطقه ای مازندرا ن بخاطر کسب موفقیت های ارزشمند و عناوین برتر کشور برق منطقه ای مازندران و گلستان در سال 95 تقدیر وتشکر کرد متن لوح تقدیر چنین است:

بازدید: 141