صعود گروه کوه نوردی فراز نیرو شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان به قله قرقلند

اخبار و رویدادها
1396/03/17 - 13:31
توسط: علی فلاح

گروه کوه نوردی فراز نیرو شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در دومین برنامه کوه نوردی خود در سال96، موفق شدندقله 3100متری " قرقلند " در منطقه فاضل آباد استان گلستان را با پیمایش 20کیلومتر مسیر رفت و برگشت و صعود1500متر ارتفاع فتح نمایند.

تعداد 17 نفر کوهنوردان حاضر در صعود قله قرقلند عبارت بودند از:

آقایان" محمد عالمی- مرتضی حسین زاده - محمد کاظم حامدی -رضا تقی نیا- عزیزا... علاء الدینی - محمد صادق سلطانی - سید حسن قریشی - حسین سالیانه - رضا جعفری پور - مصطفی مهاجر - محمد گل رحمانی - مجید قربانی - محمودرضا حدائی - یحیی عرب عامری و 3 نفر از کوهنوردان شرکت تانش آقایان محمود فردی - محمد قاسمی و محمد حسین آذری"

بازدید: 278