کسب مقام سوم تیم بانوان شرکت برق منطقه ای مازندران دررشته طناب کشی وزارت نیرو

اخبار و رویدادها
1396/03/08 - 12:56
توسط: مدیر سیستم

در رشته طناب کشی وزارت نیرو که از تاریخ 96/3/3لغایت 96/3/5شهرستان یزد برگزار شد تیم بانوان شرکت برق منطقه ای مازندران سوم شد.

اسامی تیم بانوان شرکت برق منطقه ای مازندران

فرزانه کوپایی ،الهه نصیری ،عذراغفاری ،ثمانه ایوبی،صاحبه دلاورنژاد،ماندنااعظمی ،کبری مهدوی،فاطمه هادیان ، زهراشمشمانی مربی ،صدیقه نیک بخش سرپرست

بازدید: 142