سند افتخار مشارکت در نوسازی و ترفیع گنبد و توسعه حرم امام حسین (ع) از سوی کارکنان برق منطقه ای مازندران

اخبار و رویدادها
1396/03/06 - 12:48
توسط: هدیه میرزائی

در پی تامین هزینه 5 قالب خشت طلا به مبلغ 107 میلیون و500 هزارریال از سوی کارکنان برق منطقه ای مازندران برای نوسازی و ترفیع گنبد و حرم مطهر اما م حسین (ع) سندافتخارمشارکت ازسوی مسئولین ستاد بازسازی عتبات عالیات  کشورو مازندران به کارکنان شرکت برق منطقه ای مازندران اهدا شد متن سند افتخار بشرح زیر است:

بازدید: 100