پیام های امنیتی

دفتر حراست

آیا می دانید...
اخبار و اطلاعات مبادله شده در جلسه ها و همایش ها دارای طبقه بندی است؟
بیائیم با رعایت اصول حفاظتی ، از نشت اخبار و اطلاعات جلوگیری نمائیم.

 


 

آیا میدانید...
بی توجهی در رعایت حفاظت گفتار
کمک به عوامل دشمن است

 


 


در داخل شبکه جهانی اینترنت
به اشخاص ناشناس آدرس و مشخصات خود را ندهید.

   


 

مدارک شناسائی شما قابل سوءاستفاده است.
مواظب کارت شناسائی خود باشید.

 


 

در سایه هر هدیه
توقعی وجود دارد

فیلتر

از تا

بروز رسانی: 1396/03/28 - 12:36
بازدید: 135